Sylwia Bojanowska

Sylwia Bojanowska

menedżer, doradca biznesowy, certyfikowany trener i szkoleniowiec


Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Administracja oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu - Zarządzanie Przedsiębiorstwami i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi a także Psychologii w Zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kurs dla Certyfikowanych Trenerów Biznesu – Schenk Institute W-wa.

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Bydgoszczy i Poznaniu. Trener TUV SUD Akademia. (jednostka certyfikująca).


Działalność prowadzę od 2012, pomoc w działalności męża znacznie dłużej. 

Obszarem specjalizacji jest doradztwo w zakresie wdrożenia oraz przygotowania firmy do certyfikacji, prowadzenia audytów wew. i prowadzenia szkoleń z systemów zarządzania takich jak:
  • Ochrona danych i informacji: RODO, ISO 27001, system pomaga spełnić przepisy RODO, KRI i kilka innych ustaw, gdzie ISO 27001 jest wytyczną, ciekawy klient Beyond.
  • Zarządzanie Jakością: ISO 9001, system dla każdej firmy, niezależnie od branży i rodzaju usług lub produkowanych wyrobów, np. w branży szkoleniowej: certyfikat pomaga uzyskać szkolenia dofinansowane z PUP, PARP; ciekawy klient GoWork,
  • Zarządzanie jakością w usługach edukacyjnych: ISO 29990, certyfikat pomaga uzyskać szkolenia dofinansowane z PUP, PARP
  • Zarządzane środowiskiem: ISO 14001, dla każdej firmy (j.w.)  , pomaga spełnić przepisy  zakresu ochrony środowiska, ciekawy klient Segla
  • Zarządzanie BHP: ISO 45001, dla każdej firmy (j.w.)  pomaga zmniejszyć ryzyka zawodowe i wypadki przy pracy, dla każdej firmy, szczególnie budowlane, produkcyjne tam ,gdzie jest dużo zagrożeń.
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu: standardy SA 8000, SMETA, popularne w dużych międzynarodowych korporacjach, np. branża automotive, meblarska, itd. Często jest to wymaganie klienta.
  • Systemy dla branży paszowej: FAMI-QS, GMP+ B1, GMP+ B2 dla firm produkujące pasze lub sprzedające (dystrybutor) lub przewożące, pomaga zrealizować wymagania prawne dot. Produkcji i handlu paszami
  • Systemy dla branży spożywczej: BRC, ISO 22000, dla firm produkujących żywność (każdą) lub sprzedające (dystrybutor), pomaga zrealizować wymagania prawne dot. Produkcji żywności, często jest to wymaganie klienta.
Posiadam doświadczenie we wdrażaniu systemów dla instytucji z różnych branż, przeprowadziłam szereg szkoleń z ww. obszaru. Posiadam uprawnienia nadane przez jednostkę certyfikującą do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania i Auditor Wewnętrzny.  Prowadzę Audity zgodności z RODO z imienia jednostki certyfikującej. Członek PSZK oraz Członek Kapituły Konkursu Jakości „Primus Nominatus”.