Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) – cz. 1