Michał Gniatkowski

Michał Gniatkowski

radca prawny - właściciel kancelarii GniatkowskiW ciągu swojej kariery zawodowej przede wszystkim doradzał właścicielom, dyrektorom i menedżerom przedsiębiorstw. Początkowo pracował w jednej z najbardziej renomowanych firm doradztwa podatkowego (Arthur Andersen), a następnie jako prawnik „inhouse” - w działach prawnych przedsiębiorstw wchodzących w skład międzynarodowych koncernów (z branży drzewno-papierniczej oraz piwowarskiej). W 2006 r. założył własną kancelarię prawną.
W toku swej kariery zawodowej:

  • opracowywał komplety dokumentacji i procedury wewnętrzne w przedsiębiorstwach (np. z zakresu zaciągania zobowiązań, obiegu dokumentacji, komplety pełnomocnictw w ramach przedsiębiorstwa, dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa pracy);
  • opracowywał wzory dokumentów (umów, regulaminów, ogólnych warunków zakupu);
  • uczestniczył w audytach due dilligence, procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw i ich zmianach własnościowych, negocjacjach handlowych (np. z sieciami handlowymi);
  • był pełnomocnikiem w sporach prawnych (podatkowych, z zakresu nieuczciwej konkurencji, dóbr osobistych osób prawnych, pracowniczych);
  • prowadził pakiety spraw windykacyjnych;
  • redagował i opiniował szerokie spektrum kontraktów handlowych (np. umowy najmu powierzchni w galeriach handlowych i powierzchni biurowej, umowy o roboty budowlane, umowy z zakresu IT, umowy franczyzowe i dealerskie, umowy w zakresie praw autorskich, umowy leasingowe).

Jest zaangażowany w działalność organizacji samorządu gospodarczego w ramach Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu – jako członek jej Komisji Rewizyjnej i arbiter Sądu Arbitrażowego. Ma doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym – współpracował z menedżerami i prawnikami z wielu krajów.

Posiada doświadczenie w zakresie działalności organizacji III-ego sektora (NGO). W Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny i radcy prawnego, a obecnie zasiada w Zarządzie Wlkp. ZPN i pełni w tej organizacji funkcję Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego. Zasiada w Komisji Licencji Klubowych PZPN. Jest współautorem jednego z komentarzy do „ustawy o sporcie” oraz wielu innych publikacji.

Prowadził liczne szkolenia, wykłady na kursach zawodowych, konferencjach naukowych oraz na studiach podyplomowych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).
Doradzamy w sytuacjach kryzysowych, dotyczących działania zgodnie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w organizacji Klienta.