Krzysztof Budasz

Krzysztof Budasz

licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny


Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek: prawo).
Pracę zawodową rozpoczął w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych. Prowadzący liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych m. in. dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.Autor i współautor wielu publikacji, w tym „Wybrane aspekty opodatkowania VAT. Nowości i zmiany 2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe” oraz „Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych”. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Zakres działalności:


  • Bieżące doradztwo podatkowe, w tym opodatkowanie transakcji trójstronnych, opodatkowanie zbycia nieruchomości, opiniowanie umów gospodarczych pod kątem podatkowym
  • Szkolenie podatkowe otwarte jak i dedykowane dla poszczególnych działów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (księgowych oraz działów handlowych / zamówień)
  • Polityka bezpieczeństwa podatkowego – procedury wewnętrzne
  • Audyty podatkowe
  • Ceny transferowe
  • Doradztwo dla procesów podziału podmiotów gospodarczych, przekształcenia formy prawnej i aportów
  • Udział w kontrolach podatkowych i postępowaniach podatkowych
  • Reprezentacja przed sądami administracyjnymi