Aktualności

5 lipca 2019

Licencje dla klubów piłkarskich

Od 2016 r. jestem członkiem Komisji Licencji Klubowych PZPN. Pracuję również w jej Zespole ds. II ligi i służę ekspertyzą prawną. Licencje są udzielane przez KLK […]
9 kwietnia 2019

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców (cz. 2)

ciąg dalszy: Gdyż już uda nam się sporządzić wszystkie dokumenty zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ustawodawcę, kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentów elektronicznych. W tym celu możemy […]
9 kwietnia 2019

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców (cz.1)

Specjaliści od compliance, czyli badania zgodności działalności przedsiębiorców z przepisami prawa, uznali nowe zasady sprawozdawczości finansowej za największe wyzwanie finansowo-prawne dla przedsiębiorców w 2019 r. Faktycznie, jest […]
8 kwietnia 2019

Granice swobody umów

W mediach ukazała się informacja o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia wobec byłego prezesa i członków zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Sprawa dotyczyła zawarcia kontraktu menedżerskiego […]
18 lutego 2019

Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało opracowany przez siebie Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych. Jak zaznaczono w oficjalnym komunikacie „Kodeks dobrego zarządzania dla PZS to […]
18 lutego 2019

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) – cz. 2

Ciąg dalszy Podpis pod sprawozdaniem finansowym powinna złożyć osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. W przypadku organów organizacji pozarządowych, podpisy muszą być złożone […]
11 lutego 2019

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji) – cz. 1

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje), z uwagi na fakt, iż figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym, są kolejnymi podmiotami po przedsiębiorcach wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców KRS, […]