9 kwietnia 2019

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców (cz. 2)

ciąg dalszy: Gdyż już uda nam się sporządzić wszystkie dokumenty zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ustawodawcę, kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentów elektronicznych. W tym celu możemy […]
9 kwietnia 2019

Nowe zasady sporządzania i składania sprawozdań finansowych dla przedsiębiorców (cz.1)

Specjaliści od compliance, czyli badania zgodności działalności przedsiębiorców z przepisami prawa, uznali nowe zasady sprawozdawczości finansowej za największe wyzwanie finansowo-prawne dla przedsiębiorców w 2019 r. Faktycznie, jest […]
8 kwietnia 2019

Granice swobody umów

W mediach ukazała się informacja o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia wobec byłego prezesa i członków zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Sprawa dotyczyła zawarcia kontraktu menedżerskiego […]